Terugbetalingen

De verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling op dieetadvies.

Meer info en voorwaarden vindt u op de website van uw mutualiteit.

Terugbetalingen per mutualiteit: 

  • Christelijke Mutualiteit: €40 na 4 consultaties (maximaal 1 terugbetaling per jaar)

  • De Voorzorg: €10 per consultatie (maximaal 4 consultaties per jaar)

  • Liberale Mutualiteit: €60 na 6 consultaties (maximaal 1 terugbetaling per jaar)

  • Neutraal Ziekenfonds: €10 per consultatie (maximaal 4 consultaties per jaar)

  • Partena: €15 per consultatie (maximaal 3 consultaties per jaar)

  • Socialistische Mutualiteit: €10 per consultatie (minimaal 6 consultaties + medisch voorschrift)

  • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: €50 na 5 consultaties (maximaal 5 consultaties)